Prof. Dr. Seher Akbaş

Prof. Dr. Seher Akbaş

Prof.Dr Seher AKBAŞ, 18 Şubat 1969 tarihinde doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerini tamamladıktan sonra, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Artvin Merkez Anaçocuk Sağlığı ve Aile Planlaması’nda 1993-1995 yılları arasında çalışmıştır. Bu dönemde poliklinik hizmeti, aile planlaması ve halk sağlığı alanında çalışmıştır.

Uzmanlığını 1997-2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan almış ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmuştur. Uzmanlık eğitimi sırasında analitik yönelimli psikodrama, aile terapisi, bilişsel davranışçı terapiler alanlarında eğitim almıştır. Çocuk istismarına yönelik bölgesel toplantılara katılmıştır. Araştırma görevlisi iken meydana gelen 1999 Ağustos depreminde İzmit’te gönüllü çocuk psikiyatristi olarak hizmet vermiştir.
Uzmanlık eğitimi sonrasında, 2002 yılında Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde, 2002-2003 yılları arası Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çalışmıştır. Bu dönemde travma ve çocuk istismarı ile ilgili sempozyum-eğitim toplantılarının düzenlenmesinde görev almıştır.

2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalını kurmuş ve öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 2011 yılında aynı anabilim dalında doçent ünvanı almıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalını’da araştırma görevlilerine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi, hastaların yatarak tedavi edildiği servis yönetimi, adli raporların düzenlenmesinden sorumlu olmuştur. Anne babalara yönelik eğitim ve destek programlarının düzenlenmesi ve eğitimi ile yakından ilgilenmiştir. Karadeniz Bölgesinin her ilinden yönlendirilen geniş bir bölgedeki çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili tedavi, eğitim ve destek programlarında yer almıştır. Üniversitedeki Çocuk İstismarı ve İhmali İzleme ve Önleme Komisyonu’nun kurucu üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır. Sosyal hizmetlere ait kurumlarda ve okullarda eğitim ve destek programlarında görev almıştır.

2015 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaya başlamış, aynı hastanenin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları eğitim kliniğini kurmuştur. Aynı süre içinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı Kliniğini (ÇEMATEM) yönetmiştir.

Prof.Dr Seher AKBAŞ, mesleki çalışmalarına İstinye Üniversitesi/Liv Hospital’da devam etmektedir.

İlgi Alanlarım

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Öğrenme Bozuklukları/Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli
 • Otizm
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
 • İnternet Bağımlılığı
 • Cinsel Taciz ve İhmal / İstismar/Adli rapor düzenlenmesi
 • Davranım Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Tik Bozuklukları
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Boşanmalar /Anne - Baba Ayrılığı
 • Mental Retardasyon (Zeka Gerilikleri)
 • Duygu Durum bozuklukları karma görünüm
 • Duygu Durum bozuklukları katatonik görünüm
 • Ebeveyne Yabancılaştırma Sendromu
 • Güncel Yazılar

  26 Mart 2020

  CORONAVİRUS HASTALIĞI İLE İLGİLİ EBEVENLERİN BİLMESİ VE VURGULAMASI GEREKEN NOKTALAR

  COVID-19 nedir? COVID-19, “2019 koronavirüs hastalığı” nın kısa adıdır. Yeni bir virüstür. Doktorlar ve bilim adamları hala bu hastalığı öğrenmeye çalışıyor. Son zamanlarda, bu virüs birçok insa..

  Devamı
  26 Mart 2020

  EBEVEYNLER CORONAVİRUS HASTALIĞI İLE İLGİLİ ÇOCUKLARIYLA NASIL KONUŞMALIDIRLAR?

  Ebeveyn bilgi düzeyi ve durum tespiti Koronavirus hastalığı ile ilgili aile içinde, arkadaşlar arasında konuşulanlar, televizyon ve internette maruz kalınan bilgiler-görseller arttıkça çocuklar k..

  Devamı
  26 Mart 2020

  CORONAVİRUS HASTALIĞI SALGINI SIRASINDA ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI KORUYUCU YAKLAŞIMLAR VE ÖNERİLER

  Koronavirüs hastalığı sırasında stres;  çocuklarda ruhsal etkilenme boyutu Çocuklar stresli olaylara nasıl tepki verileceği konusunda, yetişkinlere baktıklarını onları model aldıklarını hatırlamak..

  Devamı
  26 Mart 2020

  SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İZOLE EDİLEN ÇOCUKLARA VE EBEVEYNLERİNE YAKLAŞIM

  COVİD-19’dan tanısı ile yatırılarak izole edilen çocuk hastalar ve ebeveynlerin kaygılarını azaltmada sağlık çalışanlarının izleyeceği yol Özellikle çocuklar hastalandıkları dönemde ebeveyn bakım v..

  Devamı
  8 Şubat 2019

  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

  Çocuklar doğdukları dönemden itibaren farklı gelişim dönemlerinde farklı özellikler gösterirler. Bu dönemlerde belli yetenek ve becerileri kazanırlar. Bu becerileri kazanırken ebeveynlerin ilgi destek..

  Devamı
  7 Şubat 2019

  Dikkat Eksikliği Olan Çocukları Bekleyen Sorunlar ve Çözüm Yolları

  Çocuklar okul hayatına başladığı günden beri bazen de sonradan ortaya çıkan bazı nedenlerle ders başarısında güçlükler yaşayabilirler. Bu sorunların başında çocukların ders çalışırken ve ya okulda öğr..

  Devamı
  7 Şubat 2019

  Otizm Spektrum Bozukluğunun Tanı ve Tedavisinde Bilinmesi Gerekenler

  Otizm spektrum bozukluğu nedir? Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal-iletişimsel gelişimde yetersizlik, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgilerle seyreden, erken çocukluk çağında başlayan bir nörogel..

  Devamı
  7 Şubat 2019

  Akran Zorbalığı ve Çocuğun Ruh Sağlığına Etkileri

  Zorbalık, bir birey veya grup tarafından, kendisini koruyamayacak durumda olan kişiye karşı yapılan, fiziksel veya psikolojik sonuçları olan ve süreklilik arzeden bir şiddet türüdür. Ancak bir eylemin..

  Devamı
  7 Şubat 2019

  Down Sendromlu Çocukların Ruh Sağlığı

  Down sendromu Gelişimsel gerilik ve gelişimsel gerilikle beraber olan pek bozukta görülen ruhsal sorunlarla ilgili yazı varken Down sendromu olan çocukların ruhsal durumları ve etkilenmeleri ile il..

  Devamı
  Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.