Güncel Yazılar

6 Mayıs 2020

SALGININDA GENÇLERİN RUH SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Salgın nedeniyle stres açısından gençler risk altında mıdır? Gençler özellikle koronavirüs hakkında sosyal medya platformunda ve ya internette sürekli bilgiye maruz kalmaları, bu bilgilerin bir kısmı..

Devamı
26 Mart 2020

CORONAVİRUS HASTALIĞI İLE İLGİLİ EBEVENLERİN BİLMESİ VE VURGULAMASI GEREKEN NOKTALAR

COVID-19 nedir? COVID-19, “2019 koronavirüs hastalığı” nın kısa adıdır. Yeni bir virüstür. Doktorlar ve bilim adamları hala bu hastalığı öğrenmeye çalışıyor. Son zamanlarda, bu virüs birçok insa..

Devamı
26 Mart 2020

EBEVEYNLER CORONAVİRUS HASTALIĞI İLE İLGİLİ ÇOCUKLARIYLA NASIL KONUŞMALIDIRLAR?

Ebeveyn bilgi düzeyi ve durum tespiti Koronavirus hastalığı ile ilgili aile içinde, arkadaşlar arasında konuşulanlar, televizyon ve internette maruz kalınan bilgiler-görseller arttıkça çocuklar k..

Devamı
26 Mart 2020

CORONAVİRUS HASTALIĞI SALGINI SIRASINDA ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI KORUYUCU YAKLAŞIMLAR VE ÖNERİLER

Koronavirüs hastalığı sırasında stres;  çocuklarda ruhsal etkilenme boyutu Çocuklar stresli olaylara nasıl tepki verileceği konusunda, yetişkinlere baktıklarını onları model aldıklarını hatırlamak..

Devamı
26 Mart 2020

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İZOLE EDİLEN ÇOCUKLARA VE EBEVEYNLERİNE YAKLAŞIM

COVİD-19’dan tanısı ile yatırılarak izole edilen çocuk hastalar ve ebeveynlerin kaygılarını azaltmada sağlık çalışanlarının izleyeceği yol Özellikle çocuklar hastalandıkları dönemde ebeveyn bakım v..

Devamı
8 Şubat 2019

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuklar doğdukları dönemden itibaren farklı gelişim dönemlerinde farklı özellikler gösterirler. Bu dönemlerde belli yetenek ve becerileri kazanırlar. Bu becerileri kazanırken ebeveynlerin ilgi destek..

Devamı
7 Şubat 2019

Dikkat Eksikliği Olan Çocukları Bekleyen Sorunlar ve Çözüm Yolları

Çocuklar okul hayatına başladığı günden beri bazen de sonradan ortaya çıkan bazı nedenlerle ders başarısında güçlükler yaşayabilirler. Bu sorunların başında çocukların ders çalışırken ve ya okulda öğr..

Devamı
7 Şubat 2019

Otizm Spektrum Bozukluğunun Tanı ve Tedavisinde Bilinmesi Gerekenler

Otizm spektrum bozukluğu nedir? Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal-iletişimsel gelişimde yetersizlik, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgilerle seyreden, erken çocukluk çağında başlayan bir nörogel..

Devamı
7 Şubat 2019

Akran Zorbalığı ve Çocuğun Ruh Sağlığına Etkileri

Zorbalık, bir birey veya grup tarafından, kendisini koruyamayacak durumda olan kişiye karşı yapılan, fiziksel veya psikolojik sonuçları olan ve süreklilik arzeden bir şiddet türüdür. Ancak bir eylemin..

Devamı
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.