SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İZOLE EDİLEN ÇOCUKLARA VE EBEVEYNLERİNE YAKLAŞIM

26 Mart 2020

COVİD-19’dan tanısı ile yatırılarak izole edilen çocuk hastalar ve ebeveynlerin kaygılarını azaltmada sağlık çalışanlarının izleyeceği yol

Özellikle çocuklar hastalandıkları dönemde ebeveyn bakım ve ilgisine daha muhtaç hale gelecektir. Koronavirüs hastalığı tanısı alan ve izole edilen çocukların varlığında hem çocuklar hem de ebeveynler ayrı kalmaktan korkacaklardır.

Çocukları hastaneye yatırılan ve izole edilen ebeveynler özellikler belirsizlikten kaynaklanan çok fazla endişe ve korku yaşarlar. SARS salgını sırasında izole edilen çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan çalışmada, anneler korkularını “Doktorların ve hemşirelerin 24 saat onu izleyeceğine inanmadım. Onu yalnız bırakmanın doğru olmadığını hissediyordum. Onu orada bırakmaktan dolayı rahat değildim.” şeklinde ifade etmişlerdir (Chan ve ark. 2007). Bu çalışmada ebeveynlerin tecrit edilmenin gerekliliğini anlamış olmalarına rağmen kendilerini hazır hissetmedikleri, ayrılmadan önce daha fazla zaman istediklerini belirtmişlerdir. Bununla beraber izolasyon odalarının pencerelerinden veya kapılarından çocuklarını gözlemleyebilmelerinin onlara yardımcı olacağını söylemişlerdir (Chan ve ark. 2007).

Çocukları izole edilerek yatırılan ebeveynlerin kaygılarını artıran nedenler;

Çocuklarının hızlı bir şekilde hastaneye yatırılarak izole edilmeleri,

Kendilerinden ayrı olmaları,

Hastalıkla ilgili bilgi eksikliği,

Hastalık süreci ile ilgili belirsizlik,

İlaç yan etkileri ile ilgili kaygılar

Hemşire ve yardımcı personelin çocuklarının ihtiyacını karşılayıp karşılamadıkları,

Hastaneye kaldırılan çocuk ve ev sorumluluklarını aynı anda yönetmek zorunda kalmaları,

Çalışma hayatlarında yaşadıkları aksaklıklar, riskler ve belirsizlikler

Çocukları izole edilerek yatırılan ebeveynlerin kaygılarını azaltmada izlenecek yol ve  öneriler

1.Ebeveynlere ve çocuklara hastaneye yatış ve izolasyonun nedeni ve gerekliliği hakkında bilgilendirme yapın.

  1. Ebeveynler ve çocuklar hastaneye kabul ve hastane tecrit uygulamaları ve kuralları hakkında bilgilendirme yapın.

3.Ebeveynler ve çocukları, ayrı ayrı bakımlarının nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirin.

  1. Ebeveynler ve çocukları hastalık hakkında bilgilendirin.
  2. Ebeveynler ve çocukları ilaç tedavisinin herhangi bir yan etkisi hakkında bilgilendirin.

6.Çocuklar tedavi ve fiziksel bakım için doktor ve hemşirelere bağımlı olmak zorundadırlar. Ancak ebeveynlerin ilgi ve desteği onlar için çok önemlidir. Bu duygusal destek için, özellikle annelerini aramak için, cep telefonlarını sık sık kullanmaları sağlanmalıdır. (Chan ve ark. 2007). İzolasyon odalarında izleme kameraları, 3G cep telefonları ve telefon konferansı gibi gelişmiş iletişim teknolojilerinin kullanımı çocuk ve ebeveyn iletişimini kolaylaştırabilir.

  1. Ebeveyn ziyaretlerine izin verilmediği durumlarda, çocuk doktorları hasta ebeveynlerini günde bir kez çocuklarının fiziksel durumu, psikolojik durumu, tedavisi ve ilaçları hakkında düzenli olarak bilgilendirmelidir.
  2. Her odada, çocukların ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması için bir çağrı zili sağlanabilir.
  3. Hastaneye yatırılan çocukların en sevdiği oyuncakların veya kişisel eşyaların getirilmesi sağlanabilir.

Pediatrik hastaların ebeveynleri, çocuklarının hastaneye yatırılması sırasında korku ve endişe yaşamaktadırlar. Korku, hastalığın bulaşıcı ve hayatı tehdit eden doğasından ve ani ve hızlı tecrit edilmesinden kaynaklanır. Bu tür korku ve kaygıyı hafifletmek için gerekli yaklaşımların geliştirilmesi öncelikli olmalıdır. Çocuk doktorları ve hemşireler tarafından yapılan yeterli psikolojik hazırlık,  uygun iletişim ve bilgilendirme korkuyu ve endişeyi en aza indirebilir,  güveni sürdürebilir. Uygun ve doğru yaklaşım bulaşıcı bir hastalık salgını sırasında, ebeveynler ve sağlık çalışanları arasında karşılıklı anlayışı ve işbirliğini kolaylaştırabilir. Çocuk doktorlarının ebeveynlerle günlük telefon görüşmeleri, bu zorlu süreçle başa çıkmalarını sağlayarak belirsizlik ve kaygılarının bir kısmını hafifletecektir.

Kaynaklar

1.Chan SSLeung DChui HTiwari AFWong EMWong DCBarnsteiner JHLau YL. Parental response to child’s isolation during the SARS outbreak. Ambul Pediatr. 2007 Sep-Oct;7(5):401-4.

 

 

Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.