Sonuçlanmış TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarca desteklenmiş proje yürütücü yardımcılığı/araştırma yardımcısı

Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi, TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler- Projesi, 107K501, Proje Karedeniz Bölge Sorumlusu, 2008
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde demir ve troid fonksiyonlarının incelenmesi, Türkiye Psikiyatri Derneği Samsun Şubesi tarafından desteklenmiştir. Proje Yöneticisi, 2009
Asperger Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Talamus Hacminin ve Kimyasal Metabolitlerinin İncelenmesi MR Görüntüleme ve H-MR Spektroskopisi Çalışması . Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. Rroje No. PYO.TRIP. 1904.10.010. Proje Yöneticisi, 2010
Bipolar Bozukluk tanısı alan çocuklarda ve Bipolar Bozukluklu ebeveynlerin çocuklarında beyin MRI ve klinik özellikler Türkiye Psikiyatri Derneği Samsun Şubesi tarafından desteklenmiştir. Proje Yöneticisi, 2011
Major depresif bozukluğu olan çocuklarda adipositokin (leptin, adiponectin, ghrelin ve rezistin) düzeyleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. Proje araştırmacısı, 2014.
Cinsel istismar mağduru çocuklarda ortaya çıkan travma sonrası stress bozukluğu ile serum DHEA-S, kortizol düzeylerinin ilişkisi Proje Yöneticisi, 2011
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.