Ödüller

Bağımlılık Dergisi Prof. Dr. Ertaç İlkay Araştırma İkincilik Ödülü. (2005). Akbaş S., E. Tütüncü, M. Tamar, H. Çoşkunol ve H. Kesikçi. Tip I ve Tip II alkolik çocuklarındaki psikopatoloji. Journal of Dependence Bağımlılık Dergisi 3 (5);101-106,2004
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay- En iyi araştırma posteri üçüncülük ödülü (2008). Akbaş, S., A. Turla A., A. Şenses, Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, (2008). Adli Olarak Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Özellikleri]. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 28-30 Nisan, İstanbul
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay- En iyi araştırma posteri ikincilik ödülü (2007). Karabekiroğlu K., A. Rodopman-Arman, P. Ay, M. Özkesen, . Akbaş S., G.N. Taşdemir, Ö. Böke ve Y. Pekşen, (2007). Kısa 1-3 Yaş Sosyal Duygusal Değerlendirme Ölçeği (K/1-3SDD) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği]. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan, İzmir

Sertifikalar

Halime Odağ Psikoanaliz ve Psikoterapi Vakfı Ruh Sağlığı Eğitimi Hafta Sonu Semineri, 4-5 Mayıs 2002, İzmir
Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü psikodarama asistanlık diploması 2001,(700 saatlik psikoanalitik yönelimli psikodrama eğitiminin ilk dört yılını Prof. Dr. Işıl Vahip ve Prof. Dr. Müge Tamar, son bir yılını Dr. Emre Kapkın yönetimindeki psikodrama grubunda tamamlamıştır (2003).
Akut Anksiyete ve Panik Atak’ta Medikal ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Kursu, Türkiye Psikiyatri Derneği Samsun Şubesi, 27 Mart 2004.
Eğitim Becerileri Kursu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 05-09 Temmuz Samsun, 2004
SCID-I DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Eğitimi
“Probleme Dayalı Öğretim Kursu” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Samsun 2005.
Aile terapisinin temelleri kursu, 27.01.2008, 17.02.2008 12 saatlik eğitim, Samsun, 2008.
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yeterlilik Belgesi
Okul Çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde “yapılandırılmış görüşme teknikleri” kursu. 24-25. 05.2012
Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği 06.12. 2012
Ondokuz Mayıs Üniversitesi tıp Fakültesi “Soru Hazırlama Eğitimi” 2013
T.C. Sağlık Bakanlığı “ Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi” 2015
Sağlık Bilimleri Üniversitesi “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalıştayı” 2016
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.