Sonuçlanmış tıpta uzmanlık tezi danışmanlığı

Asperger Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Talamus Hacminin ve Kimyasal Metabolitlerinin İncelenmesi MR Görüntüleme ve H-MR Spektroskopisi Çalışması (Dr. Gökçe Nur Taşdemir)
Hırsızlık Suçuna Sürüklenmiş Çocuk ve Ergenlerin Psikiyatrik Tanı Dağılımları ve Psikometrik Özellikleri (Dr. Ahmet Şenses)
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Pediatrik Bipolar Bozukluk Komorbiditesinin Klinik Özellikleri (Dr. Dicle Sapmaz)

İdari Görevler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2003-2010, 2013-2015). (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kurucusu)
Ondokuz Mayıs Ünüversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İstismarı ve İhmalini İzleme ve Önleme Komisyonu, Kurucu Üyesi ve Başkanı
Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Samsun, 2006 (Sekreter ve Düzenleme Kurulu Üyesi)
SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Başkanı 2016-2017
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Kliniği, Klinik İdari Görevlisi (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Kliniği Kurucusu)
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, (ÇEMATEM Kliniği Kurucusu, Klinik İdari Görevlisi)
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.