Güncel Yazılar

26 Mart 2020

CORONAVİRUS HASTALIĞI İLE İLGİLİ EBEVENLERİN BİLMESİ VE VURGULAMASI GEREKEN NOKTALAR

COVID-19 nedir? COVID-19, “2019 koronavirüs hastalığı” nın kısa adıdır. Yeni bir virüstür. Doktorlar ve bilim adamları hala bu hastalığı öğrenmeye çalışıyor. Son zamanlarda, bu virüs birçok insanı hasta etti. Bilim adamları ve doktorlar, bu hastalığa..

Devamı
26 Mart 2020

EBEVEYNLER CORONAVİRUS HASTALIĞI İLE İLGİLİ ÇOCUKLARIYLA NASIL KONUŞMALIDIRLAR?

Ebeveyn bilgi düzeyi ve durum tespiti Koronavirus hastalığı ile ilgili aile içinde, arkadaşlar arasında konuşulanlar, televizyon ve internette maruz kalınan bilgiler-görseller arttıkça çocuklar kendileri, aileleri için Koronavirus hastalığına yakalanm..

Devamı
26 Mart 2020

CORONAVİRUS HASTALIĞI SALGINI SIRASINDA ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI KORUYUCU YAKLAŞIMLAR VE ÖNERİLER

Koronavirüs hastalığı sırasında stres;  çocuklarda ruhsal etkilenme boyutu Çocuklar stresli olaylara nasıl tepki verileceği konusunda, yetişkinlere baktıklarını onları model aldıklarını hatırlamak çok önemlidir. Ebeveynler aşırı endişeli görünüyorsa, ç..

Devamı
26 Mart 2020

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İZOLE EDİLEN ÇOCUKLARA VE EBEVEYNLERİNE YAKLAŞIM

COVİD-19’dan tanısı ile yatırılarak izole edilen çocuk hastalar ve ebeveynlerin kaygılarını azaltmada sağlık çalışanlarının izleyeceği yol Özellikle çocuklar hastalandıkları dönemde ebeveyn bakım ve ilgisine daha muhtaç hale gelecektir. Koronavirüs hast..

Devamı
8 Şubat 2019

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuklar doğdukları dönemden itibaren farklı gelişim dönemlerinde farklı özellikler gösterirler. Bu dönemlerde belli yetenek ve becerileri kazanırlar. Bu becerileri kazanırken ebeveynlerin ilgi destek ve uyarılmalarına ihtiyaç duyar, bu ilgi vedestekle bu ..

Devamı
7 Şubat 2019

Dikkat Eksikliği Olan Çocukları Bekleyen Sorunlar ve Çözüm Yolları

Çocuklar okul hayatına başladığı günden beri bazen de sonradan ortaya çıkan bazı nedenlerle ders başarısında güçlükler yaşayabilirler. Bu sorunların başında çocukların ders çalışırken ve ya okulda öğretmenini dinlerken dikkatini toplamada güçlük yaşaması, ..

Devamı
7 Şubat 2019

Otizm Spektrum Bozukluğunun Tanı ve Tedavisinde Bilinmesi Gerekenler

Otizm spektrum bozukluğu nedir? Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal-iletişimsel gelişimde yetersizlik, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgilerle seyreden, erken çocukluk çağında başlayan bir nörogelişimsel bozukluktur. Son yıllarda yapılan çeşitli çalışm..

Devamı
7 Şubat 2019

Akran Zorbalığı ve Çocuğun Ruh Sağlığına Etkileri

Zorbalık, bir birey veya grup tarafından, kendisini koruyamayacak durumda olan kişiye karşı yapılan, fiziksel veya psikolojik sonuçları olan ve süreklilik arzeden bir şiddet türüdür. Ancak bir eylemin zorbalık olarak adlandırılabilmesi için sadece saldırga..

Devamı
7 Şubat 2019

Down Sendromlu Çocukların Ruh Sağlığı

Down sendromu Gelişimsel gerilik ve gelişimsel gerilikle beraber olan pek bozukta görülen ruhsal sorunlarla ilgili yazı varken Down sendromu olan çocukların ruhsal durumları ve etkilenmeleri ile ilgili çalışma ve yazı çok azdır. Dolayısı ile bu konudaki..

Devamı
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.