Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

Akbaş S., Uyum Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, ed. Çetin Çuhadaroğlu F, Coşkun A, İşleri E, Miral S, Motovallı N, Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F, 587-593, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
Akbaş S., “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”, Anne ve Babanın Kitabı- Çocuk Sağlığı Rehberi, ed. Küçükhödük Ş. 414-438, Pelin Ofset, Ankara, 2006.
Akbaş S.,. Boşanma ve çocuk. Tüm yönleriyle Boşanma. Edt: Eyigün S, Günay R, Ergün Ö, Yıldız H. Dicle Üniversitesi. 2013; sf: 239-246
Akbaş S., Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluğun Karma Dönem Tedavisi, Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozuklukları Tedavis Edt: Emiroğlu Nİ, Edt Yard:Kılıç BG, . Akbaş S, Baykara B, Perdahlı Fiş N. Türkiye Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği Yayınları. sf: 143-162. 8 2014
Kurt M, Akbaş S, Kaya SN, Köksaldı AG, Balkız D. Samsunda ensest sıklığının ve ensest vakalarının profilinin incelenmesi komisyon raporu. Samsun, 2013
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.