Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

Akbaş S., M. Tamar, B. Burcu. Ebeveyn alkolizmenin çocuklara etkileri Alkoliklerin çocuklarındaki psikopatoloji ve alkol kullanımına aracılık eden mekanizmalar” Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi 1(5), 50-57,2003.
Akbaş S., E. Tütüncü, M. Tamar, H. Çoşkunol, H. Kesikçi. “Tip I ve Tip II alkolik çocuklarında akademik başarı” Bağımlılık Dergisi 3(4), 91-95,2003.
Akbaş S., T. Emel, T. Müge, H. Çoşkunol ve K. Hande. “Tip I ve Tip II alkolik çocuklarındaki psikopatoloji” Bağımlılık Dergisi 3 (5),101-106,2004.
Böke Ö., G. Sarısoy, S. Akbaş, S. Aker, S. Korkmaz, A. Alptekin Aker, Z. Bahçe, C. Çelik, A.R. Şahin, “Yatan hastalarda çoklu antipsikotik kullanımı: Geriye dönük bir çalışma” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16(3),167-173 (2006).
Böke ö., A Turla, S. Akbaş, “Çocuklarını öldüren babalar: Bir derleme” Adli Psikiyatri Dergisi 5(1), 19-24 (2008)
Akbaş S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Alkolik babası olan çocukların yaşam deneyimleri”. Bağımlılık Dergisi 9(2), 55-59 (2008)
Akbaş S., K. Karabekiroğlu, T. Özgen, Ö. Böke ve H.M. Aydın “Tip 1 diyabet tanısı alan çocukların hastalıkla ilgili özellikleri ve güçlükleri. Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 3(3), 117-121 (2008)
Akbaş S., Ö. Böke, K. Karabekiroğlu, G. Sarısoy, Ö. Yorbık ve A.R. Şahin, “Hastane başvurusu intihar girişimiyle olan ve olmayan depresif çocuk ve ergenlerin ayırt edici özellikleri” Türkiye’de Psikiyatri Dergisi 10(2), 57-63 (2008).
Avşar A., S. Akbaş, M. Elli ve B. Topaloğlu, “Pediatrik onkoloji hastalarının post- travmatik stres bozukluğunun dental kaygı üzerine etkisi” Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hekim Fak Derg 10(1), 3-7 (2009)
Karabekiroğlu K., S. Akbaş, G.N. Taşdemir, “Anne sütü süresi erken çocukluk dönemi psikiyatrik sorunları için özgül bir risk faktörü müdür?” Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2009, 3 (3), 24-33
Akbaş S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Adli Makamlarca Gönderilen Cinsel İstismara Uğramış Çocukların, İstismar Şekilleri, Ruhsal Ve Fiziksel Muayene Özellikleri” Adli Bilimler Dergisi 8 (1), 24-32 (2009)
Karakurt M.N., S. Akbaş K. Karabekiroğlu, B. Bilgici, G.N. Taşdemir, S. Baykal, A. Şenses ve Ö. Böke, “Çocuklardaki Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri ve Semptomları İle Tiroid Fonksiyonu İlişkisi” Türkiye’de Psikiyatri Dergisi 2009; 11(2):75-79
Karabekiroğlu K, Memik NC, Özel ÖÖ, Toros F, Öztop D, Özbaran B, Kültür EÇ, Akbaş S, Taşdemir GN, Ayaz M, Aydın C, Bildik T, Erermiş S, Yaman AK. DEHB ve Otizm ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sınıf Öğretmenleri ve Ebeveynlerle Çok Merkezli Bir Çalışma, Klinik Psikiyatri Dergisi 2009; 12(2):79-89
Akbaş S, K Karabekiroğlu, O Pazvantoğlu, Ö Böke. Özel Eğitim ve İlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocukların Otistik Belirtiler Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve Ek Tanı Özellikleri Klinik Psikiyatri 2009; 12: 134 140
Bicakci U, Dinler GC , Bozkurter T, Tander B, Gunaydin B, Akbas S, Ariturk E. Caustic esophagitis in two siblings: Munchausen syndrome by proxy. Journal of Pediatric Sciences 2010;2:6:e62
Karabekiroğlu K, Akbaş S. YGB-BTA’yı Tanımlamak ve Ayırt Etmek: Otizm ve DEHB ile Yapılan Bir Karşılaştırma Yeni Symposium 2011; 49(3):141-152
Akbaş S, Aydın B, Şahin S, Yıldırım ZG. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu İki Olgu Sunumu. Adli Bilimler Dergisi 2013; 12(3): -41-46
Pazvantoğlu O, Akbaş S, Sarısoy G, Güneş S, Zabun Korkmaz I, Karabekiroğlu K, Böke O,Various ADHD associated problematic life events in parents of children with ADHD Diagnosis The Journal of Pschiatry and Neurological Sciences, 27:61-68, 2014
Şenses A, Akbaş S, Baykal S, Karakurt MN. Hırsızlık suçuna sürüklenmiş erkek ergenlerin psikiyatrik tanı dağılımları ve nöropsikolojik özellikleri. Adli Tıp Dergisi 2014; 28, 223-233
Akbaş S. Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluklar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunun DSM-5 Tanılama Sistemine Göre Sınıflandırılması ve Epidemiyolojileri. Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2016;2(3):1-6
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.