Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Akbaş S.,, E. Tütüncü, M. Tamar, H. Çoşkunol ve H. Kesikçi, Tip I ve Tip II alkolik çocuklarındaki psikopatoloji. I.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılık Kongresi.117-118, Antalya, 2004, (poster sunumu)
Böke Ö., A.R. Şahin, S. Korkmaz, S. Akbaş ve M. Sönmez, Kombine antipsikotik kullanımı; Retrospektif bir çalışma, 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi . 28 eylül-03 Ekim, Kuşadası, 2004, (poster sunumu)
Akbaş S., Alkolik ebeveyn çocukları. 48. Milli pediatri kongresi, 121-122, Samsun, 2004, (sözlü sunum)
Akbaş S., K. Karabekiroğlu, F.G. Pınarlı, M. Elli ve Ö. Böke, “Hayatta Kalan Yirmibir Kanserli Çocukta Psikososyal Özellikler” 10. Ergen Günleri, 71-72, İzmir, 2005. (poster sunumu)
Akbaş S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “İntihar Girişimi ile Başvuran Hastaların İntihar Girişim ve Psikososyal Özellikleri” 10. Ergen Günleri, 73-74, İzmir, 2005. (poster sunumu)
Akbaş S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “İntihar girişimi nedeniyle gelen ve depresif bozukluk tanısı alan hastalar ile polikliniğe başvuran ve depresif bozukluk tanısı alan hastaların sosyodemografik özellikleri ve intihar girişim riskleri” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 152-153, Erzurum, 2005. (poster sunumu)
Akbaş S., Alkolik çocuğu olmak. 3..Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılık Kongresi.37, 14.17 Aralık 2006, İstanbul (sözlü sunum)
Akbas S., Çocukluktan Alkolizme Giden Yol, IV. Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 85-86, İzmir, 2007 (sözlü sunum)
Akbas S., Alkolik çocuklarının babalarının alkol kullandıkları döneme ait yaşantıları. IV. Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 166-167, İzmir, 2007 (poster sunumu)
Karabekiroğlu K., A. Rodopman-Arman, P. Ay, M. Özkesen, S. Akbaş, G.N. Taşdemir, Ö. Böke ve Y. Peşken, “Kısa 1-3 Yaş Sosyal Duygusal Değerlendirme Ölçeği (K/1-3SDD) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 129, İzmir, 2007. (poster sunumu)
Karabekiroğlu K., S. Akbaş, G.N. Taşdemir ve M.N. Karakurt, “Okul içi cinayetten 5 ay sonrasında travma sonrası stres bozukluğu: sıklık ve risk faktörleri” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 132, İzmir, 2007. (poster sunumu)
Taşdemir, G.N., K. Karabekiroğlu, S. Akbaş ve M.N. Karakurt, “Hinman Sendromu’nda Psikiyatrik Komorbidite: Bir Olgu sunumu” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 172, İzmir, 2007. (poster sunumu)
Karabekiroğlu K., S. Akbaş, G.N. Taşdemir ve M.N. Karakurt, “Okul içi cinayet sonrası ergenlerde akut stres bozukluğu- kontrollü bir çalışma” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 140, İzmir, 2007 (poster sunumu)
Taşdemir, G.N., K. Karabekiroğlu, S. Akbaş ve M.N. Karakurt, “Renal Transplantasyon Bekleyen Ergenlerde Psikiyatrik Komorbidite” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 133, İzmir, 2007 (poster sunumu)
Akbaş S., Çocuk ve ergenlerde intihar. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu, 85, İstanbul, 2007 (sözlü sunum)
Akbaş S., Karadeniz Bölgesi’nde ergenlerde depresyon. 12 Ergen günleri, 47, İstanbul, 2007 (sözlü sunum)
Taşdemir, G.N., O. Pazvantoğlu, K. Karabekiroğlu ve . Akbaş S., “Şizotipal Kişilik Bozukluğu Olan Erişkinlerde Çocukluk Ve Erişkinlik Dönemindeki Otistik Özellikler: Bir Olgu Sunumu” 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 182, Antalya, 2008. (poster sunumu)
Taşdemir G.N., M.N. Karakurt, K. Karabekiroğlu ve . Akbaş S., “Bebeklerde Saç Yolma Davranışı: Bir Olgu Sunumu” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 57, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
Akbaş S., G.N. Taşdemir, A. Turla ve K. Karabekiroğlu, “Yanlış Pozitif Cinsel İstismar Bildirimi: Bir Olgu Sunumu” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 58, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
Akbaş S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Adli Olarak Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Özellikleri” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 58-59, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
Akbaş S., T. Özden, G.N. Taşdemir, M.N. Karakurt, A. Şenses, Ö. Böke, K. Karabekiroğlu ve M. Aydın, “Tip I Diyabet Tanısı Konan Çocukların Psikiyatrik Özellikleri ve Metabolik Kontrolle İlişkisi”. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 62, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
Turla A., B. Aydın, . Akbaş S., ve C. Süer, Samsun’da Hırsızlık suçu işlediği iddia edilen çocuklar, VIII Adli Bilimler Kondresi “Çocuk ve Adli Tıp” , 101, Kocaeli, 2008 (poster sunumu)
Karakurt M.N., G.N. Taşdemir, S. Baykal, A. Şenses, K. Karabekiroğlu ve . Akbaş S.,, Ergen başlangıçlı maninin belirti dağılımı ve şiddetinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 55, 28-30 Nisan 2008 İstanbul (poster sunumu)
Akbaş S., Afet Sonrası Psikososyal Hizmetlerden Öğrenilenler/ Çalışma grubu(Ç9) Afet Psikiyatrisi BÇB Tarafından Düzenlenmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı/Bahar Sempozyumu, 64, Fethiye-Muğla, 2008
Akbaş S., Alkol ve psikopatoloji: Çocuk ve ergende duygudurum, 17. Anadolu Psikiyatri Günleri, 47, Zonguldak, 2008 (sözlü sunum)
Pazvantoğlu O., A. Alptekin Aker, K. Karabekiroğlu, S. Baykal, I. Zabun, . Akbaş S., ve G. Sarısoy, “Dikat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı olan çocukların ebeveynlerinin norokognitif açıdan incelenmesi” 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16, Ankara, (2009). (sözel bildiri)
Akbaş S., G.N. Taşdemir, K. Karabekiroğlu, “Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu’nda Atomoksetin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 203, Hatay, 2009. (poster sunumu)
Akbaş S.,, K. Karabekiroğlu, “Özel Eğitim ve İlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocukların ve Otistik Semptomlar Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve Ek Tanı Özellikleri” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 202, Hatay, 2009. (poster sunumu)
Akbaş S., A. Turla, K. Karabekiroğlu, T. Keskin ve Ö. Böke, “Adli Olarak Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Mental Sorunlu Çocukların İstismar, Psikiyatrik ve Beden Muayenesi Özellikleri” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 201, Hatay, 2009. (poster sunumu)
Karabekiroğlu K, Akbaş S., ve G.N. Taşdemir, “Anne Sütü Alma Süresi İle 1-4 Yaş Dönemi Psikiyatrik Sorunları Arasındaki İlişki” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 171, Hatay, 2009. (poster sunumu)
Şenses A, Sapmaz D, Akbaş S, Karabekiroğlu K. Atomoksetin Kullanımına Bağlı Reynaud Fenomeni. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,78, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Karabekiroğlu, K.M.Z., R. Uslu, E.G. Kapçı-Seyitoğlu, B. Özbaran, D.B. Öztop, Ö. Özel-Özcan, B. Doğangün, Ş. Gülen-Şişmanlar, I. Görker, T. Fidan, M.K. Bahalı, Y. Barut, K. Gürkan, B.G. Kılıç, P. Ay, Akbaş S.,, Y. Pekşen, B. Taşkın, N. Bilgin, S.E. Çengel-Kültür, D. Foto-Özdemir, E. İşeri. “Türkiye’nin 1-4 Yaş Ruh Sağlığı Profili” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 128, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
Karabekiroğlu, K., Akbaş S., “YGB-BTA’yı Tanımlamak ve Ayırt Etmek: Otizm ve DEHB ile Yapılan Bir Karşılaştırma” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 129, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
Karabekiroğlu, K., Akbaş S., A. Rodopman-Arman. “Ebeveynlerin Romantik Bağlanma Stili ile Erken Çocukluk dönemindeki Sosyal ve duygusal Sorunların İlişkisi” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 130, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Karakurt, M.N., Akbaş S., K. Karabekiroğlu, G.N. Taşdemir, S. Baykal, A. Şenses. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Semptomlar ile Serum Demir ve Ferritin Seviyeleri Arasındaki İlişki” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 132, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
Karakurt, M.N., S. Şahin, Akbaş S., K. Karabekiroğlu. “Klozapin ile Oluşmuş bir Priapizm Olgusu” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 133, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Baykal, S., O. Pazvantoğlu, M.Z.K. Karabekiroğlu, Akbaş S., I. Zabun-Korkmaz, “DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Bağlanma Özellikleri ve Erişkin DEHB Tanısı ile İlişkisi” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 151, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Baykal, S., M.Z.K. Karabekiroğlu, Akbaş S., Z.G. Tozan. “Psikiyatrik Semptomlar ile Başlayan Glionöronal Tümör: Bir Olgu Sunumu” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 152, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Şahin S, Yıldırım Z, Baykal S, Şenses A, Karakurt MN, Sapmaz D, Karabekiroğlu K, Yüce M Akbaş S.,Turla A, Aydın B. Çocuk İstismarı: Bir Yılda 280 Olgu. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,99-100 Antalya, 2011. (poster sunumu)
Akbaş S., Ebeveyne yabancılaştırma sendromu İki Olgu Sunumu 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 24-27 Nisan 2012 Abant
Akbaş S., İdiopatik trombositopenili Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan bir olguda Atomoksetin Kullanımı: Olgu Sunumu 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 24-27 Nisan 2012 Abant
Akbaş S., Aydın B. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu: Bir Olgu Sunumu. X Adli Bilimler Kongresi 22-24 Kasım 2012 İstanbul
Pazvantoğlu O,Güneş S, Karabekiroğlu K, Yeğin Z, Sarısoy G, Korkmaz IZ, Akbaş S, Böke Ö, Bağcı H, Şahin AR. DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ve SNAP-25 Gen Polimorfizmlerinin İlişkisi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 09-13. Ekim 2012, Bursa
Akbas S., Ergenlik ve psikiyatrik sorunlar. 12. Türk Üroloji Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya (sözel sunum)
Akbas S., Cinsel Kimlik gelişimi 12. Türk Üroloji Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya (sözel sunum)
Bozkurt A, Akbaş S., Tander B, Kara C, Bıçakçı Ü. Cinsel Kimlik Bozukluğu Olan Hastalar: Õn Klinik ve Demografik Özellikleri. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Nisan 2014 Konya (poster sunumu)
Say GN, Taşdemir AH, Akbaş S., Yüce M, Karabekiroğlu K. Psikojenik Non-Epileptik Nöbeti Olan Ergenlerde Benlik Saygısı ve Psikiyatrik Özelliklerin Epilepsi ve Sağlıklı Kontrol Grupları ile Karşılaştırılması 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Nisan 2014 Konya (poster sunumu)
Şahin B, Çakır M, Müjdeci M, Akbaş S., Kaçıngan Kısıtlı yiyecek alım bozukluğu: Bir olgu sunumu 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Nisan 2014 Konya (poster sunumu)
Usta MB, Aral A, Akbaş S., Cinsel istismar mağdurlarının travmatik yaşantı sonrası davranım değerlendirmesi. 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi1 – 4 Nisan 2015 İstanbul
Kurt AD, Yıldırım ZG, Akbaş S., Katatoni İle Başvuran Bipolar Bozukluk Tanısı ve Komorbid Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastada Ketiapin Kullanımı: Olgu Sunumu 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi1 – 4 Nisan 2015 İstanbul(poster sunumu)
Akbaş S., Sokak çocuklarını anlamak. 1. Ulusal Şiddeti anlamak kongresi. 12-14 Kasım 2015 İstanbul (sözel sunum)
Akbaş S., Aydın B, Dündar C, Turla A. Ensest kurbanı kız çocuklarındaki depresyon ve TSSB ile algılanan sosyal destek ilişkisi. 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 242
Akbaş S., Mahir M, Aydın Pırzırenli ME, Dündar C, Ceyhan M, Sarısoy G, Şahin B. Bipolar Bozukluk tanısı alan ergenlerdeki amigdala, hipokampüs ve talamus volümlerinin, bipolar bozukluklu ebevynlerin çocuklarında ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 241
Adak İ. Akbas S., Uzun etkili metilfenidat tedavisi ile terleme yan etkisi yaşayan DEHB olgusu 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 192
Adak İ. Akbas S., Fluoksetin ile indüklenen uyku bruksizmi vakası 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 177
Akbaş S. Mapushanede çocuklar ve cinsel saldırılar. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler XI Ulusal Kongresi 14-16 Ekim 2016 İstanbul (sözel sunum)
Akbaş S., Ergenlerde madde bağımlılığı: Nasıl tanıyalım, nasıl önleyelim? 5. Çocuk Dostları Kongresi 6-8 Mart 2017 İstanbul (sözel sunum)
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.