Diğer Yayınlar

Kurt M, . Akbaş S., Kaya SN, Köksaldı AG, Balkız D. Samsunda ensest sıklığının ve ensest vakalarının profilinin incelenmesi komisyon raporu. Samsun, 2013
Akbaş S., G. Sarısoy.Çocuk psikiyatrisi psikiyatrik tedaviler, Bireysel psikodinamik psikoterapi, Kapman and Sadock’s Comprehensive Texbook of Pshychiatry Çev ed. H. Aydın, A. Bozlurt, Sekizinci baskı, 3315-3321 , Güneş Kitapevi, Ankara, 2007 (çeviri)
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.