Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

Karabekiroğlu K., ve Akbaş S.,. “Why and When the Difference in Head Circumference in Autism Begins? (Kafa çevresi farkı otizmde neden ve ne zaman başlıyor?)” (Türkçe makale) Anatolian J Psychiatry, 9(1), 31-38 (2008)
Karabekiroglu K. Akbaş S.,, G.N. Tasdemir, ve M.N. Karakurt, “Post-Traumatic Stress Symptoms in Adolescents After Two Murders in a School: A controlled- follow-up study” Int J Psychiatry Med, 38(4), 407-424 (2008)
Akbaş S., A. Turla, K. Karabekiroğlu,O. Pazvantoğlu, T. Keskin, ve Ö. Böke. “Characteristics of sexual abuse in a sample of Turkish children with and without mental retardation, referred for legal appraisal of the psychological repercussions” Sexuality and Disability 2009, 27:205-2013
Akbas S., K. Karabekiroglu, T. Ozgen, G. Tasdemir, M. Karakurt, A. Senses, O. Boke ve M. Aydın, “Association Between Emotional and Behavioral Problems and Metabolic Control in Children & Adolescents with Type 1 Diabetes”. J Endocrinol Invest. 32(4), 325-329 (2009)
Karabekiroglu K., A. Rodopman-Arman, P. Ay, M. Ozkesen, . Akbaş S.,, G.N. Tasdemir, O. Boke ve Y. Pekşen, “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Brief Infant and Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA)” Infant Behav Dev. 32(3),291-297 (2009)
Avsar A., . Akbaş S., ve T. Ataibis, “Traumatic dental injuries in children with attention deficit/hyperactivity disorder,” Dent Traumatol, 25(5):484-9 (2009)
Agirtan CA., T., Akbaş S., R. Akdur, C. Aydin, G. Aytar, S. Ayyıldız, S. Baskan, T. Belgemen, O. Bezirci, U. Beyazova, F.Y. Beyaztas, B. Buken, E. Buken, A.D. Camurdan, D. Can, S Canbaz, G. Cantürk, M. Ceyhan, A. Coskun, A. Celik, F.C. Cetin, A.G. Coskun, A. Dağçınar, Y. Dallar, B. Demirel, B. Demirogullari, O. Derman, D. Dilli, Y. Ersahin, B. Eşiyok, G. Evinc, O. Gencer, B. Gökler, H. Hanci, E. Iseri, A.B. Isir, N. Isiten, G. Kale, F. Karadag, N. Kanbur, B. Kiliç, E. Kultur, D. Kurtay, A. Kuruoglu, S. Miral, A.B. Odabasi, R. Oral, F.S. Orhon, C. Ozbesler, D.F. Ozdemir, M.S. Ozkok, E. Ozmert, B. Oztop, H. Ozyürek, F. Pasli, Y. Peksen, O. Polat, F. Sahin, A. Rıfat Sahin, S. Salacin, E. Suskan, B. Tander, D. Tekin, O. Teksam, U. Tiras, Y. Tomak, A.R. Tumer, A. Turla, B. Ulukol, R. Uslu ve F.V. Tas, Vatandas N, Velipasaoglu S, Yagmur F, Yağmurlu A, Yalcin S, Yavuz S, Yurdakok K; “Contributing Multidisciplinary Teams (MDT). Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2006: Identifying the strongest link can make a difference!” Child Abuse Negl. 33(4), 247-55 (2009)
Akbaş S., S. Kesebir, Ö. Böke, K. Karabekiroğlu, G. Sarısoy, O. Pazvantoğlu ve A.R. Şahin. “Hastane Başvurusu Özkıyım Girişimiyle Olan Ve Olmayan Major Depresif Bozukluklu Ergenlerin ve Annelerinin Mizaç Özellikleri” Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11(1):9-17
Kesebir S, Şimşek Y, Akbaş S. Özkıyım girişiminde mizaç: Kortizolün aracı rolü Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11(4):293-298
Karabekiroglu K, Briggs-Gowan MJ, Carter AS, Rodopman-Arman A, . Akbaş S., The clinical validity and reliability of the Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA).Infant Behav Dev. 2010 Dec;33(4):503-9. Epub 2010 Aug 30.
Karakurt MN, Karabekiroğlu MK, Akbaş S, Bilgici B, Kılıç M, Şenses A, Baykal S, Böke Ö. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Semptomlar ile Serum Demir ve Ferritin Seviyeleri Arasındaki İlişki NöroPsikiyatri Arşivi 2011; 48(2):125-128
Pazvantoğlu O, Karabekiroğlu K, Sarısoy G, Baykal S, Korkmaz IZ, . Akbaş S.,, Böke Ö, Şahin AR. Erişkin DEHB ve bağlanma biçimi ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011; 12(4):274-279
Ulus Y, Tander B, Akyol Y, Ulus A, Tander B, Bilgici A, Kuru O, . Akbaş S.,. Functional disability of children with spina bifida: its impact on parents’ psychological status and family functioning. Dev Neurorehabil. 2012;15(5):322-8.
Pazvantoğlu O, Aker AA, Karabekiroğlu K, . Akbaş S.,, Sarısoy G, Baykal S, Korkmaz IZ, Pazvantoğlu EA, Böke O, Sahin AR Neuropsychological weaknesses in adult ADHD; cognitive functions as core deficit and roles of them in persistence to adulthood. J Int Neuropsychol Soc. 2012 Sep;18(5):819-26.
Pazvantoğlu O1, Güneş S, Karabekiroğlu K, Yeğin Z, Erenkuş Z. Akbaş S.,, Sarısoy G, Korkmaz IZ, Böke O, Bağcı H, Sahin AR. The relationship between the presence of ADHD and certain candidate gene polymorphisms in a Turkish sample. Gene. 2013 Oct 10;528(2):320-7. doi: 10.1016/j.gene.2013.07.004. Epub 2013 Jul 18.
Say GN, Tasdemir HA, . Akbaş S., Yüce M, Karabekiroglu K. Self-esteem and psychiatric features of Turkish adolescents with psychogenic non-epileptic seizures: a comparative study with epilepsy and healthy control groups. Int J Psychiatry Med. 2014;47(1):41-53.
Say GN, Sahin B, Aslan K, . Akbaş S.,, Lncesu L, Ceyhan M. Increased Laterality of the Thalamus in Children and Adolescents with Asperger’s Disorder: An MRI and Proton Spectroscopy Study. Psychiatry Investig. 2014 Jul;11(3):237-42.
Say GN, Babadağı Z, Karabekiroğlu K, Yüce M, . Akbaş S.,. Abuse Characteristics and Psychiatric Consequences Associated with Online Sexual Abuse. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2015 Jun;18(6):333-6.
Aydin B, . Akbaş S.,, Turla A, Dundar C, Yuce M, Karabekiroglu K Child sexual abuse in Turkey: an analysis of 1002 cases. J Forensic Sci. 2015 Jan;60(1):61-5
Usta MB, Tuncel OK, . Akbaş S.,, Aydin B, Say GN. Decreased dehydroepiandrosterone sulphate levels in adolescents with post-traumatic stress disorder after single sexual trauma. Nord J Psychiatry. 2016 Feb;70(2):116-20
Akbaş S.,, Aydın B, Dündar C, Turla A. Relations between depression and PTSB and perceived social support in female child victims of incest. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(4): 300-308
Aydin B, Akbas S, Turla A, Dundar C. Depression and post-traumatic stress disorder in child victims of sexual abuse: perceived social support as a protection factor. Nord J Psychiatry. . 2016; 70(6): 418-23
Tunçel ÖK, “Akbaş S, Bilgici B. Increased Ghrelin Levels and Unchanged Adipocytokine Levels in Major Depressive Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016; 26(8):733-739
Akbaş S, Nahir M, Pirzirenli ME, Dündar C, Ceyhan M, Sarısoy G, Şahin B. Quantitative analysis of the amygdala, thalamus and hippocampus on magnetic resonance images in paediatric bipolar disorders and compared with the children of bipolar parents and healthy control.Psychiatry Res Neuroimaging. 2017; 30;270:61-67
Sapmaz D, Baykal S, Akbaş S. The Clinical Features of Comorbid Pediatric Bipolar Disorder in Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord. 2018; 48(8):2800-2808

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

Akbaş S., M. Tamar, B. Burcu. Ebeveyn alkolizmenin çocuklara etkileri Alkoliklerin çocuklarındaki psikopatoloji ve alkol kullanımına aracılık eden mekanizmalar” Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi 1(5), 50-57,2003.
Akbaş S., E. Tütüncü, M. Tamar, H. Çoşkunol, H. Kesikçi. “Tip I ve Tip II alkolik çocuklarında akademik başarı” Bağımlılık Dergisi 3(4), 91-95,2003.
Akbaş S., T. Emel, T. Müge, H. Çoşkunol ve K. Hande. “Tip I ve Tip II alkolik çocuklarındaki psikopatoloji” Bağımlılık Dergisi 3 (5),101-106,2004.
Böke Ö., G. Sarısoy, S. Akbaş, S. Aker, S. Korkmaz, A. Alptekin Aker, Z. Bahçe, C. Çelik, A.R. Şahin, “Yatan hastalarda çoklu antipsikotik kullanımı: Geriye dönük bir çalışma” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16(3),167-173 (2006).
Böke ö., A Turla, S. Akbaş, “Çocuklarını öldüren babalar: Bir derleme” Adli Psikiyatri Dergisi 5(1), 19-24 (2008)
Akbaş S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Alkolik babası olan çocukların yaşam deneyimleri”. Bağımlılık Dergisi 9(2), 55-59 (2008)
Akbaş S., K. Karabekiroğlu, T. Özgen, Ö. Böke ve H.M. Aydın “Tip 1 diyabet tanısı alan çocukların hastalıkla ilgili özellikleri ve güçlükleri. Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 3(3), 117-121 (2008)
Akbaş S., Ö. Böke, K. Karabekiroğlu, G. Sarısoy, Ö. Yorbık ve A.R. Şahin, “Hastane başvurusu intihar girişimiyle olan ve olmayan depresif çocuk ve ergenlerin ayırt edici özellikleri” Türkiye’de Psikiyatri Dergisi 10(2), 57-63 (2008).
Avşar A., S. Akbaş, M. Elli ve B. Topaloğlu, “Pediatrik onkoloji hastalarının post- travmatik stres bozukluğunun dental kaygı üzerine etkisi” Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hekim Fak Derg 10(1), 3-7 (2009)
Karabekiroğlu K., S. Akbaş, G.N. Taşdemir, “Anne sütü süresi erken çocukluk dönemi psikiyatrik sorunları için özgül bir risk faktörü müdür?” Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2009, 3 (3), 24-33
Akbaş S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Adli Makamlarca Gönderilen Cinsel İstismara Uğramış Çocukların, İstismar Şekilleri, Ruhsal Ve Fiziksel Muayene Özellikleri” Adli Bilimler Dergisi 8 (1), 24-32 (2009)
Karakurt M.N., S. Akbaş K. Karabekiroğlu, B. Bilgici, G.N. Taşdemir, S. Baykal, A. Şenses ve Ö. Böke, “Çocuklardaki Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri ve Semptomları İle Tiroid Fonksiyonu İlişkisi” Türkiye’de Psikiyatri Dergisi 2009; 11(2):75-79
Karabekiroğlu K, Memik NC, Özel ÖÖ, Toros F, Öztop D, Özbaran B, Kültür EÇ, Akbaş S, Taşdemir GN, Ayaz M, Aydın C, Bildik T, Erermiş S, Yaman AK. DEHB ve Otizm ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sınıf Öğretmenleri ve Ebeveynlerle Çok Merkezli Bir Çalışma, Klinik Psikiyatri Dergisi 2009; 12(2):79-89
Akbaş S, K Karabekiroğlu, O Pazvantoğlu, Ö Böke. Özel Eğitim ve İlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocukların Otistik Belirtiler Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve Ek Tanı Özellikleri Klinik Psikiyatri 2009; 12: 134 140
Bicakci U, Dinler GC , Bozkurter T, Tander B, Gunaydin B, Akbas S, Ariturk E. Caustic esophagitis in two siblings: Munchausen syndrome by proxy. Journal of Pediatric Sciences 2010;2:6:e62
Karabekiroğlu K, Akbaş S. YGB-BTA’yı Tanımlamak ve Ayırt Etmek: Otizm ve DEHB ile Yapılan Bir Karşılaştırma Yeni Symposium 2011; 49(3):141-152
Akbaş S, Aydın B, Şahin S, Yıldırım ZG. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu İki Olgu Sunumu. Adli Bilimler Dergisi 2013; 12(3): -41-46
Pazvantoğlu O, Akbaş S, Sarısoy G, Güneş S, Zabun Korkmaz I, Karabekiroğlu K, Böke O,Various ADHD associated problematic life events in parents of children with ADHD Diagnosis The Journal of Pschiatry and Neurological Sciences, 27:61-68, 2014
Şenses A, Akbaş S, Baykal S, Karakurt MN. Hırsızlık suçuna sürüklenmiş erkek ergenlerin psikiyatrik tanı dağılımları ve nöropsikolojik özellikleri. Adli Tıp Dergisi 2014; 28, 223-233
Akbaş S. Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluklar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunun DSM-5 Tanılama Sistemine Göre Sınıflandırılması ve Epidemiyolojileri. Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2016;2(3):1-6

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Böke Ö., G. Sarısoy, C. Çelik, Akbas S, O. Pazvantoğlu ve A.R. Şahin, “Neuropsychologic deficits in violent schizophrenia patient” Violence in Clinical Psychiatry – Sixth European Congress, 232, Stockholm 2009. (Poster sunumu)
Akbaş S., S. Kesebir, Ö. Böke, K. Karabekiroglu, G. Sarısoy ve A. R. Şahin, “Temperamental Features in Depressive Adolescence,” World Psychiatric Association International Congress, Aust N Z J Psychiatry 41:(Suppl 2), A382, Melbourne, Avustralya, 2007. (poster sunumu)
Karabekiroglu K., O. Ozcan-Ozel, F. Toros, N. Cakin-Memik, Akbas S, G.N. Tasdemir, A. Rodopman-Arman, E. Kültür, B. Ozbaran, D. Oztop, M. Ayaz, C. Aydin, M. Berkem, O. Basay, M. Kucukkose, T. Bildik, S. Erermis ve A.K. Yaman, “Stigmatization & Assumptions of Parents and Teachers on Attention Deficit Disorders”, Together Against Stigma- Third International Conference, 77, İstanbul, 2006. (poster sunumu)
Karabekiroglu K., O. Ozcan-Ozel, F. Toros, N. Cakin-Memik, Akbas S, G.N. Tasdemir, A. Rodopman-Arman, E. Kültür, B. Ozbaran, D. Oztop, M. Ayaz, C. Aydin, M. Berkem, O. Basay, M. Kucukkose, T. Bildik, S. Erermis ve A. K. Yaman, “Stigmatization & Assumptions of Parents and Teachers on Autism Spectrum Disorders”, Together Against Stigma- Third International Conference, 78, İstanbul, 2006. (poster sunumu)
Karabekiroglu K., ve . Akbaş S., “Head Circumference in Autism is Enlarged From 2 to 3 Years of Age” World Psychiatric Association International Congress, Türk Psikiyatri Dergisi, 17(2):Supp1, 258-259, İstanbul, 2006 (poster sunumu)
Pazvantoğlu O, Baykal S Korkmaz IZ Karabekiroğlu K, Sarısoy G, Akbaş S, Pazvantoğlu EA. The relationship of adulthood ADHD and attechment styl: Is there a difference according to childhood ADHD. Türk Psikiyatrisi Dergisi, 22: s;118, 2011
Pazvantoğlu O,Güneş S, Karabekiroğlu K, Yeğin Z, Sarısoy G, Korkmaz IZ, Akbaş S, Böke Ö, Bağcı H, Şahin AR. The relationship Between ADHD and Norepinephrine Transporter Gene Polymorphisim im a Genetically Loaded Population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, TAP Psychopharmacology Therapeutics Update 2012, Antalya
Usta MB, Aral A, Akbas S, Aydin B. Behavioral assessment of child sexual abuse victims attending a child psychiatry clinic in Samsun/Turkey after a traumatic event Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25 (1), S118-S9

Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

Akbaş S., Uyum Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, ed. Çetin Çuhadaroğlu F, Coşkun A, İşleri E, Miral S, Motovallı N, Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F, 587-593, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Ankara, 2008.
Akbaş S., “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”, Anne ve Babanın Kitabı- Çocuk Sağlığı Rehberi, ed. Küçükhödük Ş. 414-438, Pelin Ofset, Ankara, 2006.
Akbaş S.,. Boşanma ve çocuk. Tüm yönleriyle Boşanma. Edt: Eyigün S, Günay R, Ergün Ö, Yıldız H. Dicle Üniversitesi. 2013; sf: 239-246
Akbaş S., Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluğun Karma Dönem Tedavisi, Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozuklukları Tedavis Edt: Emiroğlu Nİ, Edt Yard:Kılıç BG, . Akbaş S, Baykara B, Perdahlı Fiş N. Türkiye Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği Yayınları. sf: 143-162. 8 2014
Kurt M, Akbaş S, Kaya SN, Köksaldı AG, Balkız D. Samsunda ensest sıklığının ve ensest vakalarının profilinin incelenmesi komisyon raporu. Samsun, 2013

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Akbaş S.,, E. Tütüncü, M. Tamar, H. Çoşkunol ve H. Kesikçi, Tip I ve Tip II alkolik çocuklarındaki psikopatoloji. I.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılık Kongresi.117-118, Antalya, 2004, (poster sunumu)
Böke Ö., A.R. Şahin, S. Korkmaz, S. Akbaş ve M. Sönmez, Kombine antipsikotik kullanımı; Retrospektif bir çalışma, 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi . 28 eylül-03 Ekim, Kuşadası, 2004, (poster sunumu)
Akbaş S., Alkolik ebeveyn çocukları. 48. Milli pediatri kongresi, 121-122, Samsun, 2004, (sözlü sunum)
Akbaş S., K. Karabekiroğlu, F.G. Pınarlı, M. Elli ve Ö. Böke, “Hayatta Kalan Yirmibir Kanserli Çocukta Psikososyal Özellikler” 10. Ergen Günleri, 71-72, İzmir, 2005. (poster sunumu)
Akbaş S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “İntihar Girişimi ile Başvuran Hastaların İntihar Girişim ve Psikososyal Özellikleri” 10. Ergen Günleri, 73-74, İzmir, 2005. (poster sunumu)
Akbaş S., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “İntihar girişimi nedeniyle gelen ve depresif bozukluk tanısı alan hastalar ile polikliniğe başvuran ve depresif bozukluk tanısı alan hastaların sosyodemografik özellikleri ve intihar girişim riskleri” 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 152-153, Erzurum, 2005. (poster sunumu)
Akbaş S., Alkolik çocuğu olmak. 3..Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılık Kongresi.37, 14.17 Aralık 2006, İstanbul (sözlü sunum)
Akbas S., Çocukluktan Alkolizme Giden Yol, IV. Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 85-86, İzmir, 2007 (sözlü sunum)
Akbas S., Alkolik çocuklarının babalarının alkol kullandıkları döneme ait yaşantıları. IV. Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 166-167, İzmir, 2007 (poster sunumu)
Karabekiroğlu K., A. Rodopman-Arman, P. Ay, M. Özkesen, S. Akbaş, G.N. Taşdemir, Ö. Böke ve Y. Peşken, “Kısa 1-3 Yaş Sosyal Duygusal Değerlendirme Ölçeği (K/1-3SDD) Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 129, İzmir, 2007. (poster sunumu)
Karabekiroğlu K., S. Akbaş, G.N. Taşdemir ve M.N. Karakurt, “Okul içi cinayetten 5 ay sonrasında travma sonrası stres bozukluğu: sıklık ve risk faktörleri” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 132, İzmir, 2007. (poster sunumu)
Taşdemir, G.N., K. Karabekiroğlu, S. Akbaş ve M.N. Karakurt, “Hinman Sendromu’nda Psikiyatrik Komorbidite: Bir Olgu sunumu” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 172, İzmir, 2007. (poster sunumu)
Karabekiroğlu K., S. Akbaş, G.N. Taşdemir ve M.N. Karakurt, “Okul içi cinayet sonrası ergenlerde akut stres bozukluğu- kontrollü bir çalışma” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 140, İzmir, 2007 (poster sunumu)
Taşdemir, G.N., K. Karabekiroğlu, S. Akbaş ve M.N. Karakurt, “Renal Transplantasyon Bekleyen Ergenlerde Psikiyatrik Komorbidite” 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 133, İzmir, 2007 (poster sunumu)
Akbaş S., Çocuk ve ergenlerde intihar. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu, 85, İstanbul, 2007 (sözlü sunum)
Akbaş S., Karadeniz Bölgesi’nde ergenlerde depresyon. 12 Ergen günleri, 47, İstanbul, 2007 (sözlü sunum)
Taşdemir, G.N., O. Pazvantoğlu, K. Karabekiroğlu ve . Akbaş S., “Şizotipal Kişilik Bozukluğu Olan Erişkinlerde Çocukluk Ve Erişkinlik Dönemindeki Otistik Özellikler: Bir Olgu Sunumu” 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 182, Antalya, 2008. (poster sunumu)
Taşdemir G.N., M.N. Karakurt, K. Karabekiroğlu ve . Akbaş S., “Bebeklerde Saç Yolma Davranışı: Bir Olgu Sunumu” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 57, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
Akbaş S., G.N. Taşdemir, A. Turla ve K. Karabekiroğlu, “Yanlış Pozitif Cinsel İstismar Bildirimi: Bir Olgu Sunumu” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 58, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
Akbaş S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Adli Olarak Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Özellikleri” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 58-59, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
Akbaş S., T. Özden, G.N. Taşdemir, M.N. Karakurt, A. Şenses, Ö. Böke, K. Karabekiroğlu ve M. Aydın, “Tip I Diyabet Tanısı Konan Çocukların Psikiyatrik Özellikleri ve Metabolik Kontrolle İlişkisi”. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 62, İstanbul, 2008. (poster sunumu)
Turla A., B. Aydın, . Akbaş S., ve C. Süer, Samsun’da Hırsızlık suçu işlediği iddia edilen çocuklar, VIII Adli Bilimler Kondresi “Çocuk ve Adli Tıp” , 101, Kocaeli, 2008 (poster sunumu)
Karakurt M.N., G.N. Taşdemir, S. Baykal, A. Şenses, K. Karabekiroğlu ve . Akbaş S.,, Ergen başlangıçlı maninin belirti dağılımı ve şiddetinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 55, 28-30 Nisan 2008 İstanbul (poster sunumu)
Akbaş S., Afet Sonrası Psikososyal Hizmetlerden Öğrenilenler/ Çalışma grubu(Ç9) Afet Psikiyatrisi BÇB Tarafından Düzenlenmiştir. Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı/Bahar Sempozyumu, 64, Fethiye-Muğla, 2008
Akbaş S., Alkol ve psikopatoloji: Çocuk ve ergende duygudurum, 17. Anadolu Psikiyatri Günleri, 47, Zonguldak, 2008 (sözlü sunum)
Pazvantoğlu O., A. Alptekin Aker, K. Karabekiroğlu, S. Baykal, I. Zabun, . Akbaş S., ve G. Sarısoy, “Dikat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı olan çocukların ebeveynlerinin norokognitif açıdan incelenmesi” 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 16, Ankara, (2009). (sözel bildiri)
Akbaş S., G.N. Taşdemir, K. Karabekiroğlu, “Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu’nda Atomoksetin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 203, Hatay, 2009. (poster sunumu)
Akbaş S.,, K. Karabekiroğlu, “Özel Eğitim ve İlaç Alan Otistik Bozukluklu Çocukların ve Otistik Semptomlar Açısından Sekiz Haftalık İzlemi ve Ek Tanı Özellikleri” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 202, Hatay, 2009. (poster sunumu)
Akbaş S., A. Turla, K. Karabekiroğlu, T. Keskin ve Ö. Böke, “Adli Olarak Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Mental Sorunlu Çocukların İstismar, Psikiyatrik ve Beden Muayenesi Özellikleri” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 201, Hatay, 2009. (poster sunumu)
Karabekiroğlu K, Akbaş S., ve G.N. Taşdemir, “Anne Sütü Alma Süresi İle 1-4 Yaş Dönemi Psikiyatrik Sorunları Arasındaki İlişki” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 171, Hatay, 2009. (poster sunumu)
Şenses A, Sapmaz D, Akbaş S, Karabekiroğlu K. Atomoksetin Kullanımına Bağlı Reynaud Fenomeni. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,78, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Karabekiroğlu, K.M.Z., R. Uslu, E.G. Kapçı-Seyitoğlu, B. Özbaran, D.B. Öztop, Ö. Özel-Özcan, B. Doğangün, Ş. Gülen-Şişmanlar, I. Görker, T. Fidan, M.K. Bahalı, Y. Barut, K. Gürkan, B.G. Kılıç, P. Ay, Akbaş S.,, Y. Pekşen, B. Taşkın, N. Bilgin, S.E. Çengel-Kültür, D. Foto-Özdemir, E. İşeri. “Türkiye’nin 1-4 Yaş Ruh Sağlığı Profili” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 128, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
Karabekiroğlu, K., Akbaş S., “YGB-BTA’yı Tanımlamak ve Ayırt Etmek: Otizm ve DEHB ile Yapılan Bir Karşılaştırma” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 129, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
Karabekiroğlu, K., Akbaş S., A. Rodopman-Arman. “Ebeveynlerin Romantik Bağlanma Stili ile Erken Çocukluk dönemindeki Sosyal ve duygusal Sorunların İlişkisi” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 130, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Karakurt, M.N., Akbaş S., K. Karabekiroğlu, G.N. Taşdemir, S. Baykal, A. Şenses. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Semptomlar ile Serum Demir ve Ferritin Seviyeleri Arasındaki İlişki” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 132, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)
Karakurt, M.N., S. Şahin, Akbaş S., K. Karabekiroğlu. “Klozapin ile Oluşmuş bir Priapizm Olgusu” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 133, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Baykal, S., O. Pazvantoğlu, M.Z.K. Karabekiroğlu, Akbaş S., I. Zabun-Korkmaz, “DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Bağlanma Özellikleri ve Erişkin DEHB Tanısı ile İlişkisi” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 151, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Baykal, S., M.Z.K. Karabekiroğlu, Akbaş S., Z.G. Tozan. “Psikiyatrik Semptomlar ile Başlayan Glionöronal Tümör: Bir Olgu Sunumu” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 152, Bodrum, 2010. (poster sunumu)
Şahin S, Yıldırım Z, Baykal S, Şenses A, Karakurt MN, Sapmaz D, Karabekiroğlu K, Yüce M Akbaş S.,Turla A, Aydın B. Çocuk İstismarı: Bir Yılda 280 Olgu. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,99-100 Antalya, 2011. (poster sunumu)
Akbaş S., Ebeveyne yabancılaştırma sendromu İki Olgu Sunumu 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 24-27 Nisan 2012 Abant
Akbaş S., İdiopatik trombositopenili Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan bir olguda Atomoksetin Kullanımı: Olgu Sunumu 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 24-27 Nisan 2012 Abant
Akbaş S., Aydın B. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu: Bir Olgu Sunumu. X Adli Bilimler Kongresi 22-24 Kasım 2012 İstanbul
Pazvantoğlu O,Güneş S, Karabekiroğlu K, Yeğin Z, Sarısoy G, Korkmaz IZ, Akbaş S, Böke Ö, Bağcı H, Şahin AR. DEHB Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB ve SNAP-25 Gen Polimorfizmlerinin İlişkisi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 09-13. Ekim 2012, Bursa
Akbas S., Ergenlik ve psikiyatrik sorunlar. 12. Türk Üroloji Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya (sözel sunum)
Akbas S., Cinsel Kimlik gelişimi 12. Türk Üroloji Kongresi 22-24 Kasım 2013 Antalya (sözel sunum)
Bozkurt A, Akbaş S., Tander B, Kara C, Bıçakçı Ü. Cinsel Kimlik Bozukluğu Olan Hastalar: Õn Klinik ve Demografik Özellikleri. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Nisan 2014 Konya (poster sunumu)
Say GN, Taşdemir AH, Akbaş S., Yüce M, Karabekiroğlu K. Psikojenik Non-Epileptik Nöbeti Olan Ergenlerde Benlik Saygısı ve Psikiyatrik Özelliklerin Epilepsi ve Sağlıklı Kontrol Grupları ile Karşılaştırılması 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Nisan 2014 Konya (poster sunumu)
Şahin B, Çakır M, Müjdeci M, Akbaş S., Kaçıngan Kısıtlı yiyecek alım bozukluğu: Bir olgu sunumu 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Nisan 2014 Konya (poster sunumu)
Usta MB, Aral A, Akbaş S., Cinsel istismar mağdurlarının travmatik yaşantı sonrası davranım değerlendirmesi. 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi1 – 4 Nisan 2015 İstanbul
Kurt AD, Yıldırım ZG, Akbaş S., Katatoni İle Başvuran Bipolar Bozukluk Tanısı ve Komorbid Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastada Ketiapin Kullanımı: Olgu Sunumu 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi1 – 4 Nisan 2015 İstanbul(poster sunumu)
Akbaş S., Sokak çocuklarını anlamak. 1. Ulusal Şiddeti anlamak kongresi. 12-14 Kasım 2015 İstanbul (sözel sunum)
Akbaş S., Aydın B, Dündar C, Turla A. Ensest kurbanı kız çocuklarındaki depresyon ve TSSB ile algılanan sosyal destek ilişkisi. 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 242
Akbaş S., Mahir M, Aydın Pırzırenli ME, Dündar C, Ceyhan M, Sarısoy G, Şahin B. Bipolar Bozukluk tanısı alan ergenlerdeki amigdala, hipokampüs ve talamus volümlerinin, bipolar bozukluklu ebevynlerin çocuklarında ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 241
Adak İ. Akbas S., Uzun etkili metilfenidat tedavisi ile terleme yan etkisi yaşayan DEHB olgusu 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 192
Adak İ. Akbas S., Fluoksetin ile indüklenen uyku bruksizmi vakası 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 177
Akbaş S. Mapushanede çocuklar ve cinsel saldırılar. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler XI Ulusal Kongresi 14-16 Ekim 2016 İstanbul (sözel sunum)
Akbaş S., Ergenlerde madde bağımlılığı: Nasıl tanıyalım, nasıl önleyelim? 5. Çocuk Dostları Kongresi 6-8 Mart 2017 İstanbul (sözel sunum)

Diğer Yayınlar

Kurt M, . Akbaş S., Kaya SN, Köksaldı AG, Balkız D. Samsunda ensest sıklığının ve ensest vakalarının profilinin incelenmesi komisyon raporu. Samsun, 2013
Akbaş S., G. Sarısoy.Çocuk psikiyatrisi psikiyatrik tedaviler, Bireysel psikodinamik psikoterapi, Kapman and Sadock’s Comprehensive Texbook of Pshychiatry Çev ed. H. Aydın, A. Bozlurt, Sekizinci baskı, 3315-3321 , Güneş Kitapevi, Ankara, 2007 (çeviri)
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.