Akbaş S., Mahir M, Aydın Pırzırenli ME, Dündar C, Ceyhan M, Sarısoy G, Şahin B. Bipolar Bozukluk tanısı alan ergenlerdeki amigdala, hipokampüs ve talamus volümlerinin, bipolar bozukluklu ebevynlerin çocuklarında ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 241

16 Şubat 2019
Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.