Akbaş S., Aydın B, Dündar C, Turla A. Ensest kurbanı kız çocuklarındaki depresyon ve TSSB ile algılanan sosyal destek ilişkisi. 26. Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları kongresi 13-16 Nisan 2016 İzmir sf. 242

16 Şubat 2019

https://www.researchgate.net/profile/Cihad_Duendar/publication/311935862_Ensest_kurbani_kiz_cocuklarindaki_depresyon_ve_TSSB_ile_algilanan_sosyal_destek_iliskisi/links/58639ea408aebf17d397397e/Ensest-kurbani-kiz-cocuklarindaki-depresyon-ve-TSSB-ile-algilanan-sosyal-destek-iliskisi.pdf

Copyright © 2019. All Right Reserved. Designed by bktema.